எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 7 April 2014

பூச்சாண்டி

                                                             
“கரடு முரடான
தோற்றத்துடன்,
கன்னங்கரேலென,
வாட்ட சாட்டமாக,
வில்லன் போல
இருப்பவர்கள்
எல்லோருமே...

அம்மாக்கள்
குழந்தைகளை
பயமுறுத்தி
சோறு ஊட்ட...

தெரிந்தோ,
தெரியாமலோ
பூச்சாண்டியாக
உதவியிருப்பார்கள்..!

       - K. அற்புதராஜு.

2 comments: