எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 30 September 2018

வீரம்


“காட்டுப் புலியை 
வீட்டு முறத்தால் 
அடித்து விரட்டிய 
தமிழ் பெண்ணின்
வீரத்தையும்...

போரிலும்,
மிருக வேட்டையிலும்
தமிழ் மன்னர்களின்
வீரத்தையும்...

படித்து முடித்தவுடன்
படுத்துக்கொண்டேன்
கொசு வலைக்குள்..!
- கி. அற்புதராஜு.