எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 30 July 2019

படித்ததில் பிடித்தவை (“உங்கள் மழை” – கவிஞர். ஏகாதேசி கவிதை)


உங்கள் மழை

உங்கள் பணம்
உங்கள் இடம்
உங்கள் வீடு
உங்கள் குடும்பம்
உங்கள் ஊர்
உங்களை விட்டுப் போக
பொறுப்பீர்களா..?

பின் எப்படி முடிகிறது
உங்கள் மழையை மட்டும்
வாய்க்கால் வெட்டி
வழியனுப்பி வைக்க..!

க. ஏகாதேசி.

Monday, 1 July 2019

படித்ததில் பிடித்தவை (“ஈரமாக மழை” – மீள் கவிதை)


ஈரமாக மழை

தட்டாம்பூச்சிகள்
தாழப் பறந்தால்
தவறாது மழை என்பாள்
எங்கள் பாட்டி..!

இப்போது
தட்டாம்பூச்சியும்
எங்கள் பாட்டியும்
இருக்கிறார்கள் படமாய்..!

மழை
நினைவில்தான்
இருக்கிறது
ஈரமாக..!

(மீள்).