எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 10 April 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                       
1. “பிள்ளையாரிடம்
   பக்தன்
   வரம் கேட்டான்
   தொப்பைக் குறைய...”
                      
                                     -   ஆசுரா.                                         

2. “விபத்தில் கையிழந்தவன்
   நினைவில் ஈரமாய்
   விரல் சூப்பிய நாட்கள்..!”

                                    -    முருகேஷ்.

No comments:

Post a Comment