எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 3 April 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                   
1. “உள்ளதில்
   சிறந்த புகைப்படத்தைத்தான்
   பெண் வீட்டுக்கு அனுப்பினேன்...

   வந்ததில் சிறந்த புகைப்படத்தைத்
   தேர்வு செய்திருப்பார்கள் போல...

   பதில் இல்லை..!”

                                                -   பா. ராஜாராம்.

                                               

2. “தலையணை அருகே
   தைலம்
   ஒவ்வொரு வீட்டிலும்
   வெவ்வேறு வாசனையோடு...”


                                                 -   நலங்கிள்ளி.

No comments:

Post a Comment