எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 6 April 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                 
1. “ரசிப்பதற்கு
   ஒருத்தி இருக்கிறாள்
   என்பதை விட
   வேறென்ன வேண்டும்
   வாழ்க்கையை ரசிக்க..!”

                                   -   கோபிநாத்.
                               

2. காந்தி மகான்
   எளிமைதான்...

   காட்சியளிப்பதோ
   ஐநூறு ரூபாய்
   நோட்டில்..!”
      
              -   வா.மு.சே.ஆண்டவர்.

No comments:

Post a Comment