எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 19 June 2019

*வணக்கம்*


திருமண வரவேற்பில்
மைத்துனர் கைப்பிடித்து
மேடையேறினார் மணமகன்...

பெரியவரின் சொல்படி
அரங்கத்தில் அமர்ந்திருந்த
உறவினர்களையும்
நண்பர்களையும்
பார்த்து கைக்கூப்பியவர்...

இடையில் புகுந்து
கூட்டத்தினரை மறைத்து
வீடியோ கவரேஜ்
செய்தவரின் சொல்படி
தனது வணக்கத்தை
முடித்துக் கொண்டார்
வீடியோவுக்குள்..!


- கி. அற்புதராஜு.
    (13.06.2019)