எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 27 April 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                 
1. “பிரார்த்தனை
   செய்கிற
   உதடுகளை விட,

   ஓடிப்போய்
   உதவுகிற
   கைகள்
   உயர்வானவை..!”
                                -  கலா.
                                                                 
2. “சரியான
   முடிவு எடுப்பது   
   அனுபவத்தால்
   வருகிறது..!

   அனுபவம்
   தவறான முடிவு
   எடுப்பதால்
   வருகிறது..!”

No comments:

Post a Comment