எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 5 April 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிஞர். அறிவுமதி கவிதைகள்)

                                                                                         
1. “இரவு முடிந்த விடியலில்
   எப்படித்தான் சந்திக்கிறார்களோ
   மணமக்கள் எல்லோரையும்..!”

                                    - கவிஞர். அறிவுமதி.

                                             

2. “என்
   பலவீனங்களின்
   காட்டில்
   சுள்ளி
   பொறுக்காதே..!”

                                  - கவிஞர். அறிவுமதி.

No comments:

Post a Comment