எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 4 April 2014

பெவிகால் குழந்தைகள்...

                                                                     

தாத்தா, பாட்டி,
அப்பா, அம்மாவுக்குமான
மன இடைவெளியை...


குழந்தைகள்தான்
குறைத்து இணைக்கிறார்கள்..!”
      
             -    K. அற்புதராஜு.

1 comment: