எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 5 January 2014

மொட்டை

                                                                           
“திருப்பதி சென்று
மொட்டை அடிப்பதை
நினைத்துக்கூட பார்ப்பதில்லை...

தலை முடிக்கு
‘டை’ அடிக்க
தொடங்கியதிலிருந்து..!”


-    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment