எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 25 January 2014

அழகு சில காலமே ஆட்சி புரியும்..! (ஓவியம்)


                                         (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 07.12.1983)

2 comments: