எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 15 January 2014

விளையாட்டு வீரன் (ஓவியம்)


                                                         (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 07.12.1985)

                      Art Model:  Daley Thompson, Sports person (Decathlon) / UK.                         

                         

"Daley" Thompson (born 30 July 1958), is a former decathlete from the UK. He won the decathlon gold medal at the Olympic Games in 1980 and 1984, and broke the world record for the event four times.

No comments:

Post a Comment