எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 12 January 2014

பெண் (ஓவியம்)

பெண் ஓவியம்
                                                         (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 07.12.1986)

2 comments: