எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 23 January 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                             

 1.  "உடைந்த பொம்மை
            அழாத குழந்தை
            கவலையோடு அப்பா..!"

                   -  சிவா.
                                     
                                                                                                     

           2. “சிறகிலிருந்து பிரிந்த
             இறகு ஒன்று
             காற்றின்
             தீராத பக்கங்களில்
             ஒரு பறவையின் வாழ்வை
             எழுதிக் கொண்டிருக்கிறது..!”

                                           -   பிரமிள்.

No comments:

Post a Comment