எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 26 January 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                       
                                                          
      1.       “சிவப்பு நிறமே
    பொருத்தம்
    பட்டுப்புடவைகளுக்கு..!”

 -          அஸ்லம் பாஷா.
                    

                         
      2.      “மலர்ந்த பின்தான்
      பறிக்கிறோம்
   பெண்களின்
   சுதந்திரத்தையும்..!”
                                        
 -          R. வித்யாதரன்.

No comments:

Post a Comment