எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 17 January 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                               
      1.   "பறித்த மலரை 
     ஆண்டவனுக்குச்
சூட்டினாலென்ன? 
     கல்லறையில்
வைத்தாலென்ன? 

     மலருக்கென்னவோ  
     பறித்ததுமே
     வந்துவிட்டது 
     மரணம்!" 
                                                                                  
                                                                           
      2.   "வேலிக்கு வெளியே 
தலையை நீட்டிய என் 
கிளைகளை வெட்டிய 
தோட்டக்காரனே...! 

வேலிக்கு அடியில் 
நழுவும் என் வேர்களை 
என்ன செய்வாய்...?" 


                              - கவிகோ. அப்துல்ரகுமான்.

No comments:

Post a Comment