எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 12 January 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                                     
1.    "புறாக்கள் வளர்க்கும்  
    எதிர் வீட்டுக்காரர்  
    என்னிடமிருந்து பறிக்கிறார் 
    பூனை வளர்க்கும் 
    சுதந்திரத்தை...."

                 - நா. முத்துக்குமார்.

                                                                           
                                                                                 
2.   சர்க்கரை இல்லை...
கொழுப்பு இல்லை...
எஜமானரோடு
வாக்கிங்
போகுது
ஜிம்மி...!”

No comments:

Post a Comment