எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 31 December 2013

பெயர் சூட்டல்

                                                                                   
“தனது பேரக்குழந்தைக்கு
பெயர் சூட்டும் உரிமை
மறுக்கப்படும் கட்சித்தலைவர்,

தொண்டர்களின் குழந்தைகளுக்கு
பெயர் சூட்டுகிறார்..!”

   -    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment