எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 4 December 2013

பரிசு

                                                                                           
"காலதாமதமாகதான்
 கூறப்பட்டது...
 'நன்றாய் இருந்தது'
 என்று!

 நண்பருக்கு
 ஒரு மாதத்திற்கு
 முன் கொடுத்த
 பரிசு பொருளுக்கு..!

 எனினும்… 
 அது சொல்லப்பட்டவுடன்தான்
 அந்த செயல் முழுமையடைகிறது..!"

                  - K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment