எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 15 December 2013

விருப்பப்பாடல்கள்...

                                                                                 
இளையராஜாவின்
இனிமையான
“இளங்காற்று வீசுதே...”
நிறுத்தப்பட்டு,
இரட்டை அர்த்த
குத்து பாட்டு
ஒலித்தது...

பேருந்துகளில்...
எப்போதுமே
ஓட்டுனர்களின்
விருப்பப்பாடல்களே
ஒலிக்கின்றன...’


-   K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment