எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 27 December 2013

குங்குமப்பொட்டு

                                                                               
“குளியல் அறையிலும்,
படுக்கை அறையிலும்
கண்ணாடியிலும்,
கதவிலும்
ஒட்டப்பட்டிருக்கும்
மனைவியின்
ஸ்டிக்கர் பொட்டுகளை
பார்க்கும்போதெல்லாம்...

அம்மா வைக்கும்
குங்குமப்பொட்டு
நினைவில் வந்து செல்லும்..!”


-    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment