எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 21 December 2013

மனசு

“என்னதான் அழகான
ஆடை உடுத்தியிருந்தாலும்,
சமயத்தில்...
கிழிந்த உள்ளாடைகளை
தவிர்க்க முடியாதது போல...
நம் மனசும்!”

                   
 -    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment