எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 30 November 2013

முத்தம்       
"சத்தமில்லாமல்
முத்தமிடுங்கள்
குழந்தைக்கு..!

பக்கத்து அறையில்
உங்க அப்பா, அம்மா..!"

       -    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment