எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 23 November 2013

பிச்சை

                                                                                             
 "கசப்பான                          
 அனுபவங்களால் 
 பிச்சைப்போடுவதை
 தவிர்த்தாலும்... 

 பிரயாணங்களில்...
 பிச்சைக்காரரிடம்
 கொடுக்கச்சொல்லி 
 பிறர் தரும் காசை 
 வாங்கிக்கொடுப்பதை 
 தவிர்க்க முடிவதில்லை...!" 

         -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment