எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 19 November 2013

இடைவெளி"வெளியூரில் உள்ள
கல்லூரியில்                                     
மகனை சேர்த்து 
ஹாஸ்டலில் 
விட்டு வந்த 
தாய், தந்தை... 


வீட்டுக்கு திரும்பியவுடன் 
நடந்தவற்றை தந்தை 
தன்னுடன் பணிபுரியும் 
அலுவலக நண்பருக்கு 
விலாவாரியாக 
விவரித்துக்கொண்டிருந்தார் 
தொலைபேசியில்... 


பேரனைப் பற்றிய 
உரையாடலை 
வராந்தாவிலிருந்த 
தாத்தாவும், பாட்டியும் 
கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர்..!" 

                           --  K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment