எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 10 November 2013

களவாடியப் பொழுதுகள்

                                                                     

"
அலுவலகம் முடிந்து

 
வீட்டுக்கு சென்ற

 
அம்மா,

 
குழந்தைகளுக்காக

 
ஒதுக்கிய நேரத்தை...


 
அக்கம்பக்கத்து

 
பெண்கள்

 
ஊர் வம்பு பேசி

 
களவாடிக் கொள்கிறார்கள்..!"


(
கவிதையாக்கம்: K. அற்புதராஜு)

(எண்ணம்: திருமதி. R. சுப்புலக்ஷ்மி, B.E.) 

No comments:

Post a Comment