எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 20 November 2013

வெங்காயம்


                      
 "வெங்காயம் நறுக்க 
 சொல்லும் போதெல்லாம்...
   மருமகள் மாமியாரை
   
அழ வைக்கிறார் !"


          -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment