எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 17 November 2013

மஞ்சள் பை


"கிராமங்களில் 
உறவினர்களிடையே 
பண்ட பரிமாற்றம் 
தினமும் நடைப்பெறும். 
எல்லாமே மஞ்சள் பையில்தான்! 

தேங்காய், மாங்காய், 
வத்தல், வடாம், 
காய்கள்... 
என சகலமும். 

வீட்டில் உள்ள சின்ன 
பிள்ளைகள்தான் 
எடுத்து செல்வார்கள். 

'
மறக்காமல் பையை 
வாங்கி வந்து விடு' 
என சொல்லித்தான் 
அனுப்புவார்கள். 

சமயங்களில் 
அதே பையில் 
வேறு பண்டங்கள் 
அவர்கள் வீட்டிலிருந்து 
வந்து சேரும். 

பொருளின் மதிப்பு
 
அதிகம்தான் என்றாலும்
 
பை திரும்பவில்லையெனில்
 
மன வருத்தம்தான்..!"
 

                               --  K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment