எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 24 November 2013

அழகு

                                                                                                   
"உறவினர் மகனுக்கு
திருமணம் செய்ய
பெண் தேடி
திருமண தகவல் மையம்
சென்றோம்...

ஒவ்வொரு ஃபைலிலும்
முப்பதை கடந்த
திருமணமாகாத
பெண்கள் நிறையபேர்
இருந்தார்கள்.

அழகில்லாதவர்கள்...
வேலையில்லாதவர்கள்...
செவ்வாய் தோஷங்கள்...
உறவுகளை பாதிக்கும்
நட்சத்திரங்கள்...
என நிறைய பெண்கள்
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

அவர்களில்...
அழகான பெண் ஒருவர்
செவ்வாய் தோஷத்தால்
முப்பது வயது தொட்டதை
அறிந்து மனது
சங்கடப்பட்டது...
அழகில்லாத பெண்கள்
நிறைய பேர் இருந்தும்..!"

            -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a comment