எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 10 November 2013

நினைவூட்டல்


                                                                                                                                                       

"
என்னுடன் படித்தவர்கள்

 
திருமண அழைப்பிதழ் கொடுக்க

 
வீட்டுக்கு வரும் போதெல்லாம்...


 
எனது திருமணத்தை

 
ஞாபகப் படுத்துகிறார்கள்,

 
என் தாய், தந்தைக்கு..!" (
கவிதையாக்கம்: K. அற்புதராஜு)

(எண்ணம்:  Dr. M. சுகன்யா, MDS)

No comments:

Post a Comment