எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 27 November 2013

எச்சில்

                                                                                                 
 
       
"மின்சார ரயிலை
விட்டு இறங்கி நடக்கையில்...

பிளாட்பாரக் கூரையில்
அமர்ந்திருக்கும் காக்கை
எச்சமிடுமோ என பயந்து
நடப்பதை விட,

மனித எச்சிலை
மிதிக்காமல் நடப்பதே
பெரும்பாடாகிறது..!"

-         K. அற்புதராஜு  

No comments:

Post a Comment