எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 26 November 2013

கிராமத்து வீடு

                                                                                                             
"கிராமத்து ஓட்டு வீடு,
குளத்துடன் கொல்லை,
பயிர் செய்யும் நிலம்,
அனைத்தையும் விற்று,
வங்கியில் லோன் போட்டு
நகரத்தில் கட்டிய
புது வீட்டில்தான் இருக்கிறோம்...

கிராமத்து வீட்டில் கிடைத்த
மன நிறைவு இல்லாமலே!"


              -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment