எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 18 November 2013

மேய்ச்சல் நிலம்


                   'பயணங்களில்... 
ஜேம்ஸ் ஹேட்‌லீ சேஸோ, 
சுஜாதாவோ...
 
யாருடைய நாவலை படித்தாலும்,
ஆவலுடன் மேய்கிறோம்... 
பக்கத்து இருக்கையில் இருப்பவர் 
படிக்கும் தினசரியை..!'
 

                                           -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment