எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 22 November 2013

கவர்ச்சி

                                                                                               
"ரயில் பயணத்தில்... 
குழந்தையுடன் தாய்.
மழலை பேசிய 
குழந்தையின் மீதே
அனைவரது பார்வையும்.

அடுத்த நிறுத்தத்தில் ஏறிய 
டீன் ஏஜ் ஜோடிகளின் 
சில்மிஷங்களால்....
குழந்தையின் மழலை 
கவனிப்பாரற்று போயிற்று, 
பெற்ற தாய் உட்பட 
அனைவராலும்...!"     

         -- K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment