எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 1 March 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (பூவும் பொட்டும் - கவிதை)

                                               


                   “மாமா இறந்த
                   சில தினங்களுக்குப் பிறகு
                   அக்கா வீட்டுக்குச்
                   சென்றிருந்த போது...

                   பூவும் பொட்டும் இல்லாமல்
                   அக்கா அழுது கொண்டிருக்க...

                   பூ பொட்டோடு  
                   மாமா சிரித்துக்கொண்டிருந்தார்
                   புகைப்படத்தில்..!”


                                                                         -     வீ. விஷ்ணுகுமார்.

No comments:

Post a Comment