எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 4 March 2014

சில்லறை சத்தம்

                                                                           

               “சிறிய கூட்டத்துக்கு நடுவே
               சில்லறை சத்தம்...
               எல்லோரது பார்வையும்
               சில்லறை காசை தேடி...
               சிறிது நேர தேடலில்
               காசு தென்படாததால்
               தலை நிமிர்ந்தவர்களுக்கு
               முன்னால் குனியாமலே
               செல்பவர் காலால் எத்திய
               இரும்பு துண்டால்தான் அந்த
               சத்தம் என்பது
               தெரியாமலே போகிறது..!”         
                                                                      -   K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment