எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 27 March 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                       
1. “தன் மகன்
   இல்லையென்று
   உறுதியான பின்
   பார்த்தவள்
   அழுகை நின்றது.

   பார்க்கப் போகிறவளுக்கு
   அழுகை
   ஆரம்பித்தது...”
                                                -    கவிஜி.
                                         

2. “ஆற்றில்
   கபடிப் போட்டி
   ஆடுகளம் தயாரானது...

   அரை லோடு
   மணல் அடித்து..!”

                              -    சுசீ மைந்தன்.

No comments:

Post a Comment