எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 22 March 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                   
1. “ஆயிரம் ஆயிரமாய்
   அநியாயங்கள்
   அகலமாய்
   நீளமாய் நடக்கையில்
   அங்குலங்கூட நகரவில்லை
   காளியின் திரிசூலம்..!”
                                               
                                                  -   கந்தர்வன்.

                                    

2. “நூறு முறை
   கொள்ளி வைத்தது
   ஒரு முழக்கயிறு...
   பெட்டிக்கடை வாசலில்!”

                                    -    உமா மகேஸ்வரி.

No comments:

Post a Comment