எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 8 February 2014

சூரியகாந்தி பூ (ஓவியம்)

                                              (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 15.01.2013)


 கிராமப் பிரவேசம் (கவிதை)

"சூரியகாந்தி பூக்களின் பயணம்
 கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி
 சூரியனை தொடர்ந்தே...

 அது சரி,
 மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிய
 பயணம் எப்போது?
 காலை சூரியனை பார்த்தவுடனா?
 இல்லை... இரவு முழுவதுமா?

 இதை பார்க்கவாவது
 கிராமப் பிரவேசம் 
 செய்ய வேண்டும் பூக்களே..!"

                                - K. அற்புதராஜு.No comments:

Post a Comment