எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 19 February 2014

உப்பாகும் சப்பாணி...நகை-சுவைக்கு?

                                                                     

                 “நான்கு பேருக்கு மேலே
                 நண்பர்கள் சேரும் போது
                 அதில் ஒருவர்
                 சப்பாணி ஆக்கப் படுவார்.
                 அவரை கிண்டல் செய்தே
                 பேச்சுகள் தொடரும்...
                 அந்த நண்பர்களில்
                 எதற்க்கும் கோபப்படாதவரே
                 சப்பாணியாக தேர்வாவார்!”

                                                -          K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment