எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 2 February 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (இடப்பெயர்ச்சி - கவிதை)

                                                             

               இடப்பெயர்ச்சி

             “கருப்பு வளையல்               
             கையுடன்
             ஒருத்தி
             குனிந்து, வளைந்து
             பெருக்கிப் போனாள்.

             வாசல் சுத்தமாச்சு...
             மனசு குப்பையாச்சு..!”


                                -  கல்யாண்ஜி.

No comments:

Post a Comment