எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 26 February 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                       
1. “வீட்டில் பிரச்சனையில்லையென்றால்
   கோவிலில் அர்ச்சனையில்லை..!”
                                                                                

2. “சமையலுக்கு உதவாது எனில்
   சாமிக்கு இத்தனை தேங்காய்கள்
   சாத்தியமா..?” 

                                           -          M. மிருதுளா.

No comments:

Post a Comment