எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 10 February 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                 
1. “புளியோதரை வாசத்தில் தொடங்கி
   புழுதி வாசத்துடன் முடிகிறது
   பள்ளிச் சுற்றுலா!”

                                -          நா. முத்துக்குமார்.


                                                                           

2. “வீடியோ பேருந்து
   படத்தின்
   முடிவு தெரியும்முன்னே
   முடிந்து விடுகிறது பயணம்!”


                                 -          கல்யாண்குமார்.

No comments:

Post a Comment