எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 25 February 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                   
1. “குஞ்சுகள் மிதித்து
   முடமாகிப் போன
   கோழிகள் இங்கே..!”

-   ‘முதியோர் இல்லத்தில்’ கண்ட வாசகம்.                                                                                                               

2. “மேலத் தெருவில் மூத்த மகன்
   கீழத் தெருவில் இளைய மகன்
   நடுத் தெருவில் பெற்றோர்கள்..!”

                                     -    ஆங்கரை பைரவி.

No comments:

Post a Comment