எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 20 May 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (ட்விட்டுகள் - 3 )

                                                                           
1. “நீள நீளமாகப் பேசும் பெண்கள்,
   குறுஞ்செய்தி எனில்,
   ஓர் எழுத்துக்குள்
   சுருண்டுகொள்கிறார்கள்..!”
                              (twitter.com/ Sowmi_)

                                                           

2. “5-ம் வாய்ப்பாடு மாதிரி
   இருக்கும் வாழ்க்கை...
      17-ம் வாய்ப்பாடாக மாறிடுது
   கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்..!”
                              (twitter.com/ Tparavai)
                                                                 

3. “அது என்ன மாயமோ,
   மந்திரமோ தெரியலை...
   குறட்டை விடுறவருக்குத்தான்
   முதலில் தூக்கம் வந்து
   தொலைக்கிறது..!”
                               (twitter.com/ Kaniyen)

No comments:

Post a Comment