எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 21 May 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                     
1. “தெளிந்த நீரோடையாக நட்பு
   கலங்கியக் குட்டையாய் காதல்
   தாகத்துடன் நான்..!”
                                                     -   பார்வதி.
                                                                       

2. “கண்ணில் விழுந்த
   தூசி போல்
   உன் காதல்!
   எடுக்கவும் முடியாமல்...
   எடுக்காமல் இருக்கவும்
   முடியாமல்...”

No comments:

Post a Comment