எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 6 June 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)

மாற்றம்

“சின்ன புறக்கணிப்புதான்
மனதை எவ்வளவு வருத்துகிறது.

சின்ன நெளிவுதான்
எவ்வளவு மரியாதை தருகிறது.

சின்ன புன்னகைதான்
எவ்வளவு பகையை உடைக்கிறது.

சின்ன முத்தம்தான்
எவ்வளவு வாழ்க்கையை வளர்க்கிறது.

சின்ன சின்னதுதான்
எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது!”

                                          -  ப. உமா மகேஸ்வரி.

No comments:

Post a Comment