எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 24 June 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)

“எல்லோருக்கும்
ரசிப்புக்குரியதுதான்
புல்லாங்குழலொலி
நமக்கு மட்டும்
அதில்
மூங்கில்காடுகளின்  
சோக கீதமாக  
கேட்கிறதே...”
                                      -   இசாக்           
       (மௌனங்களின் நிழல்குடை)

No comments:

Post a Comment