எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 19 June 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதை)


புரியாத வார்த்தைகள்...

“பந்த், ஸ்ட்ரைக்,
காதல் தோல்வி,
கற்பழிப்பு,
ஹோமோசெக்ஸ்,
தீக்குளிப்பு,
கள்ளத்தொடர்பு,
இவையெல்லாம் என்னவென்று கேட்டான்
ஒரு ஆதிவாசி,
எழுதப்படிக்கக் கற்றுக்கொடுத்து
செய்தித்தாள் வாசிக்கச் சொன்னபோது..!”

                                                                           
                                                                 -    துறையூர் மணி.

No comments:

Post a Comment